VÄLKOMMEN TILL

LAMBARÖ – MÄLARENS PÄRLA!

Välkommen till Lambarö – Mälarens pärla!

Lambarö, denna lilla ö ett par hundra meter utanför Hässelby, har sedan 1920-talet varit till glädje för många generationer storstadsbor. Ön bebyggdes till en början mestadels med små sommarhus samt ett litet antal villaliknande byggnader. En del hus står kvar i sin gamla ursprungliga skepnad, medan fler och fler förändras med utgångspunkt från dagens modernitet.

Den 23 juli 1925 samlades ett antal av öns innevånare och Lambarö Fastighetsägarförening bildades. Tyvärr saknas styrelseprotokollen för tiden före 1947, men genom att läsa lite mellan raderna, kan man förstå att ölivet varit både ris och ros.

Historia

Det äldsta kända namnet på Lambarön sägs vara Windsta Holmen från 1652. Namnet Fäholmen förekommer på en karta från 1700-talets början. På en karta från 1846 kallas ön Fäholmen eller Kalfuddsholmen. Mellan 1929 och 1935 hade kartritarna svårt för sig. Tre olika ortsnamnsupptecknare har haft var sitt namn på ön. Fäholmen, Kalfuddsholmen och det nya namnet Lambarön. Efter stadsplanen 1926 och det därefter upprättade fastighetsregistret har nog ön mest kallats Lambarön.

Namnet Lambarön är bildat av namnet på den fjärd som den ligger i, Lambarfjärden. Den senare känd sedan 1630-talet. Fjärdens namn hör samman med Lovöns nordligaste udde, Lambarudd. Förleden kommer från det fornnordiska ordet Lamm.

Lambarö idag

I takt med att båtar blivit bättre, digitaliseringen har gjort oss mer flexibla i våra arbeten och framför allt efter att Lambarön anslöts till det kommunala vatten- och avloppsnätet 2010, har fler och fler valt att bosätta sig permanent på ön. Idag bor ca en tredjedel av öns invånare permanent.

Meny